Switsj kinderkleding
Image default
Shopping / Clothing

Krijg inzicht over de vaste kosten voor onderhoud door deze tip!

Elk gebouw heeft op termijn onderhoud nodig om de kwaliteit te behouden. De Vereniging van Eigenaren, oftewel de VvE, zijn verantwoordelijk voor het grote onderhoud van onder meer wooncomplexen en appartementsgebouwen.

 De bewoners van het betreffende complex betalen maandelijks een vast bedrag aan het reservefonds van de VvE, waarmee de kosten van het onderhoud grotendeels gedekt worden. Dankzij het MJOP kan de VvE een goed inzicht krijgen van de komende onderhoudskosten. Maar wat houdt zo’n meerjarenonderhoudsplan in?

Doel van een MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan geeft in een prettig overzicht aan welk onderhoud er op termijn plaats zal moeten vinden en welke kosten er aan het onderhoud gebonden zitten. De kosten voor de Vereniging van Eigenaren zullen alleen de gemeenschappelijke onderdelen betreffen, waaronder het dak en de kozijnen. Door de verwachte kosten in kaart te hebben, biedt het MJOP een houvast voor de maandelijkse kosten die betaald zullen moeten worden.

Inhoud van een MJOP

Om te beschikken over een compleet plan worden er diverse onderdelen meegenomen in het MJOP. In een MJOP worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Bouwdeel.

De bouwdelen worden specifiek aangegeven in een MJOP. Zo wordt ieder onderdeel, zoals het dak, duidelijk benoemd.

  • Achterstallig onderhoud.

Met een nulmeting kan worden bepaald of onderhoud op dat moment noodzakelijk is aan het betreffende onderdeel en wat er exact gerepareerd of vervangen zal moeten worden.

  • Periodiek onderhoud.

Om de kwaliteit van het pand te behouden, zijn enkele handelingen essentieel. Welke handelingen dit zijn, wordt duidelijk beschreven in dit onderdeel.

  • Tijdsspanne.

Uiteraard heeft een bouwdeel op termijn onderhoud nodig. In dit onderdeel wordt aangegeven wanneer het betreffende bouwdeel onderhoud nodig heeft. Hierbij wordt gekeken naar de levensduur van het onderdeel en vanuit die informatie wordt een conclusie getrokken.

  • Kosten.

Dit onderdeel gaat zowel de bewoners als de VvE aan. In dit onderdeel worden de kosten van het onderhoud of de mogelijke vervanging aangegeven.

http://laan35.nl