Switsj kinderkleding
Image default
Shopping / Clothing

Hulp bij het communiceren met agressieve cliënten

Agressie in de zorg lijkt op termijn een groter probleem te worden. Afgelopen tijd heeft de pandemie er nog een schepje bovenop gegooid. Door de diverse maatregelen worden er meer eisen opgelegd aan de cliënten, wat kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag in de zorg.

Zorgmedewerkers hebben uiteraard begrip voor het ingewikkelde gedrag van patiënten: ze zijn immers daar om hulp te krijgen. Echter kunnen de ongewenste intimiteiten in de zorg leiden tot een escalatie van agressief gedrag. Om het onveilige gevoel te ontnemen van medewerkers worden er diverse trainingen aangeboden om meer te leren over het handelen in situaties waarin agressie centraal staat.

Cijfers liegen niet

Uit onderzoek, georganiseerd door het CBS, bleek eind januari 2019 dat circa 52% van de zorgmedewerkers of personen met een verleden in de zorgbranche in het jaar 2018 één of meerdere malen zich in een situatie verkeerde waarin ongewenst gedrag werd vertoond. In februari volgde er een peiling van de NVDA die aangaf dat ruim 65% van de doktersassistenten over twee jaar tijd te maken heeft gehad met geweld op de werkvloer. Bij 17% heeft er zelfs zwaar geweld plaatsgevonden, denk hierbij aan fysiek geweld. 3% gaf aan bedreigd te zijn met een mes of vuurwapen.

Veilige omgeving realiseren

De docenten van de training zijn ervaren met de situaties die zich afspelen in de zorgbranche en weten exact welke manier van communiceren zal bijdragen aan het realiseren van een veilige, rustige omgeving. Gedurende de training zullen de zorgmedewerkers leren hoe er op een veilige en respectvolle manier omgegaan kan worden met cliënten die ongewenst gedrag vertonen.

Aan de hand van gesprekstechnieken en het trainen van de technieken zullen de medewerkers leren grip te krijgen op de gesprekken en verandering te brengen in de toon van de cliënt.

Daarnaast zal er na iedere bijeenkomst een reflectie plaatsvinden van de dag. De begeleiders zullen de medewerkers adviseren en begeleiden in het opstellen, aanspreken en navolgen van de regels en procedures van de organisatie.

http://zelfsterk.nl