Switsj kinderkleding
Image default
Bedrijven

Op zoek naar kinderopvang Den Haag?

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang. Dagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar die nog niet naar de basisschool gaan. De dagopvang wordt ook wel crèche of kinderdagverblijf genoemd. Als de kinderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Je hebt ook buitenschoolse opvang (BSO). Deze opvang is bedoel voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook hierbij geldt dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag als het kinderdagverblijf staat geregistreerd in her Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Je hebt voorschoolse opvang. Dit is de opvang voor schooltijd vanaf 7.30 uur tijdens de schoolweken. Naschoolse opvang zegt het al. Het begint na schooltijd en duurt tot 18.30 uur. Tijdens de vakantie vindt vakantieopvang plaats voor kinderen die naar de basisschool gaan tussen 8.00 uur en 18.30 uur.

Verder heb je ook nog tussenschoolse opvang. Deze opvang is bedoeld tussen de middag voor schoolgaande kinderen. Hiervoor krijgt u geen kinderopvangtoeslag. Als uw vrienden of familie de kinderen opvangen heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, tenzij zij gastouders zijn. Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen voor de wetgeving kinderdagverblijven. Kinderopvang Den Haag biedt kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.

Veiligheid kinderopvang

De Rijksoverheid heeft een heel pakket maatregelen opgesteld om de kinderen in de kinderopvang te beschermen. Kinderopvang Den Haag heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Hierin staat hoe organisaties de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van kinderen willen voorkomen. Als een kinderdagverblijf geopend is, moet er altijd een volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. Ook moeten ze werken met het vierogenprincipe. Er moet altijd een volwassene mee kunnen kijken of luisteren met een pedagogisch medewerker. De medewerkers van kinderopvang Den Haag worden continue gescreend of ze strafbare feiten plegen. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Ook nu in de coronatijd gelden er maatregelen en regels bij de kinderopvang. Op de site van de rijksoverheid is informatie te vinden over de regels die gelden als een kind of een medewerker klachten heeft.

https://www.dakkindercentra.nl/locaties/den-haag/