Switsj kinderkleding
Image default
Shopping / Clothing

De behandeling van lymfoedeem

Om er achter te komen of een aandoening om lymfoedeem gaat zal er een afspraak gemaakt moeten worden bij de dokter. De dokter zal vervolgens een aantal vragen stellen over de klachten waar je mee kampt. Het is dan ook belangrijk dat de dokter hier achterhaalt of er bijvoorbeeld een trauma, een operatie of een ziekte aanwezig is (geweest) die de zwelling zou kunnen verklaren.

Er kan gevraagd worden of er misschien meer mensen zijn in de familie die dezelfde klachten ervaren. Dit is vooral voorkomend bij aangeboren lymfoedeem. Ook zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden waarbij vooral het getroffen lichaamsdeel onderzocht zal worden.

Het meest voorkomende en uitgesproken symptoom van lymfoedeem is dan ook de zwelling. De zwelling kan dan ook onderverdeeld worden in indrukbaar en niet-indrukbaar oedeem. Dit kan getest worden met de test van Godet. Een pitting oedeem is een zwelling die na het indrukken met de vinger nog steeds een zichtbaar putje blijft behouden. Non-pitting oedeem is een zwelling die hard is en niet goed in te drukken is.

Een speciale fysiotherapeut, genaamd de oedeemtherapeut, speelt een erg belangrijke rol in het behandelen van lymfoedeem. Er zijn dan ook twee fases te onderscheiden in het behandelingsproces van lymfoedeem, namelijk de ontstuwingsfase en de onderhoudsfase.

De ontstuwingsfase is vooral gericht op het zo snel mogelijk verminderen van het lymfoedeem. Dit kan onder andere door middel van lymfedrainage met een speciale massagetechniek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een therapeutisch elastische kous om de afvoer van lymfevocht te stimuleren en te voorkomen dat de zwelling terugkeert.

Bewegen is ook een erg goede manier om het vocht weg te pompen. Dit komt doordat de spieren aan- en ontspannen worden bij het bewegen.

De onderhoudsfase komt te pas wanneer er geen verbetering meer plaatsvindt. Er wordt dan overgegaan van de ontstuwingsfase naar de onderhoudsfase. Deze fase is vooral bedoeld om de klachten onder controle te kunnen houden. In principe is de behandeling dan ook hetzelfde als de ontstuwingsfase, maar neemt de behandelfrequentie af.

https://www.lymphedivas.eu/